Kaarina Mönkkönen

Tervetuloa kotisivuilleni!

Kerron tällä sivustolla asioista, joiden parissa toimin työelämässä ja millaiset asiat minun innostavat niin tutkimuksessa, kouluttamisessa kuin työyhteisöjen kehittämisessäkin. Olen koko työurani ollut kiinnostunut vuorovaikutuksen tutkimisesta niin asiakastyössä, työyhteisöissä kuin moniammatillisissa palavereissakin. Viime vuosina kiinnostukseni on kohdistunut erityisesti siihen, miten eri alan ammattilaiset tekevät tiiviisti työtä yhdessä. Lisäksi minua mietityttää työelämän jatkuvat muutokset tehostamisineen, jossa jalkoihin jäävät sellaiset tärkeät arvot kuin inhimillinen kohtaaminen, asioiden yhteinen kehittely, puhumattakaan ihmisten arvokkuudesta ja merkityksellisyydestä. Työyhteisöt ovat nyt uusien kiinnostavien haasteiden edessä. On hyvä pohtia, miten luomme uudenlaista työyhteisöllisyyttä monikanavaisessa ja monipaikkaisessa työssä siten, että ihmisten keskinäinen yhteistoiminta tiivistyy. Kirjoittelin näistä asioista juuri blogin pohtien, mistä tämän ajan opiskelijat löytävät merkityksellisyyttä. https://www.sociusry.com/blogi/2021/05/04/37831

Ymmärrys dialogisuudesta ihmisten keskinäisessä toiminnassa avaa näkökulmaa kohtaamiseen. Dialogisuus tarkoittaa vastavuoroisuutta, yhteisen tiedon rakentamista, ajatusten yhteistä karnevalisointia sekä sensitiivisyyttä erilaisten totuuksien näkemiselle. Olen jo vuosia tehnyt koulutustyötä niin asiakastyön kuin työyhteisöjen kehittämisessä. Riippumatta alasta tai tehtävän luonteesta ihmisyhteisöissä on tunnistettavissa samoja vuorovaikutuksen haasteita. Hyvän vuorovaikutuksen perusta on ihmisen arvokkuuden ja merkityksellisyyden tukeminen. Arvokkuuteen liittyviä kysymyksiä pohdimme oheisessa artikkelissa, jonka kirjoitin professori Arto Salosen kanssa. https://talentia.e-julkaisu.com/2020/tutkivasosiaalityo/#page=1 Meillä on työn alla myös kirja, jossa käsittelemme ihmisten arvokkuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia. Kirjan työnimi on Arvoa ja arvottomuutta ja sitä ovat Arton ja minun lisäkseni olleet myös kirjoittamassa yliopettaja YTT Annukka Tapani Tampereen yliopistosta ja YTM Tapani Kokkonen. Suomen tietokirjailijat ry antoi tukensa tälle kirjahankkeelle.
https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/arvoa-ja-arvottomuutta/

Vuorovaikutusosaaminen on nykyisin keskeisimpiä työelämätaitoja, joita tulee harjoitella läpi työuran. Hyvän vuorovaikutuksen oppimisessa ensiarvoisen tärkeää on pohtia myös omaa toimintaansa kriittisesti ja uskaltautua katsomaan maailmaa kokonaan uusin silmin, mutta ennen kaikkea asettua yhteistoiminnalliseen suhteeseen toisten kanssa. Vuorovaikutusosaamista olen tarkastellut sekä asiakastyössä, eri ammattien välisenä toimintana, monitieteisenä oppimisena sekä työyhteisössä tapahtuvana vuorovaikutuksena.

Asiakastyön vuorovaikutuksesta on olen kirjoittanut pari kirjaa Vuorovaikutus. Dialoginen asiakastyö (Edita Oy 2007) ja Vuorovaikutus sosiaali- ja terveysalalla. Kohtaaminen sosiaali-ja terveysalalla (Gaudeamus 2018).  https://www.gaudeamus.fi/vuorovaikutus-asiakastyossa/

Moniammatillisen vuorovaikutuksen merkityksestä kirjoitin yhdessä muiden kirjoittajien kanssa kirjan Moniammatillinen yhteistyö. Vaikuttava kohtaaminen sosiaali-ja terveysalalla (Gaudeamus 2019). https://www.gaudeamus.fi/moniammatillinenyhteistyo/

Tällä hetkellä kiinnostukseni liittyy vahvasti monitieteiseen oppimiseen. Olemme kehitelleet innostavien kollegoiden kanssa erilaisia monitieteisen oppimisen muotoja, joissa voidaan oppia ammatillista yhteistyöimintaa ja yhteistä ongelmanratkaisua asiakastyössä. ks. Monitieteisiä oppimisen muotoja ja https://uefconnect.uef.fi/henkilo/kaarina.monkkonen/

Monitieteisessä oppimisessa on tärkeä tutkia myös toisten ammattialojen logiikkaa, minkä kautta myös oma ajattelukin avartuu. Sama pätee myös käytännön asiakastyössä. On selvää, että asiakas saa paremman palvelun, kun kokee että häntä auttavat ammattilaiset ovat tiiviisti keskenään yhteistyössä. Tässä yhteydessä voisi puhua myös moniammatillisesta tanssista, kuten kirjoitimme tuoreessa blogissamme Jukka Pyhäjoen ja Jaanet Salmisen kanssa. https://blogi.thl.fi/moniammatillinen-tanssi-syntyy-yhteisesta-rytmista-ja-luottamuksesta/

Nyt olen kirjoittamassa työyhteisötaidoista uutta kirjaa. Aiemmin kirjoitin Satu Roosin kanssa Työyhteisötaidot -kirjan 2015 ja Ihmisiksi työssä 2017- kirjan. Näiden yhdistelmästä olemme rakentamassa Gaudeamukselle uutta teosta.