Kaarina Mönkkönen

Tervetuloa kotisivuilleni!

Olen koko työurani ollut kiinnostunut vuorovaikutuksen tutkimisesta niin asiakastyössä, työyhteisöissä kuin moniammatillisissa palavereissakin. Viime vuosina kiinnostukseni on kohdistunut erityisesti jälkimmäiseen eli miten eri alan ammattilaiset tekevät tiiviisti työtä yhdessä.

Väitöskirjani aihe oli Dialogisuus kommunikaationa ja suhteena. Vastaaminen, valta ja vastuu sosiaalialan asiakassuhteen vuorovaikutuksessa. https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_951-781-933-1/

Ymmärrys dialogisuudesta ihmisten keskinäisessä toiminnassa avaa näkökulmaa kohtaamiseen. Dialogisuus tarkoittaa vastavuoroisuutta, yhteisen tiedon rakentamista, ajatusten yhteistä karnevalisointia sekä sensitiivisyyttä erilaisten totuuksien näkemiselle. Olen jo vuosia tehnyt koulutustyötä niin asiakastyön kuin työyhteisöjen kehittämisessä. Riippumatta alasta tai tehtävän luonteesta ihmisyhteisöissä on tunnistettavissa samoja vuorovaikutuksen haasteita. Hyvän vuorovaikutuksen perusta on ihmisen arvokkuuden ja merkityksellisyyden tukeminen. Tutkiva sosiaalityö lehdessä kirjoitamme tästä apulaisprofessori Arto Salosen kanssa. https://talentia.e-julkaisu.com/2020/tutkivasosiaalityo/#page=1

Vuorovaikutusosaaminen on nykyisin keskeisimpiä työelämätaitoja, joita tulee harjoitella läpi työuran. Hyvän vuorovaikutuksen oppimisessa ensiarvoisen tärkeää on pohtia myös omaa toimintaa kriittisesti ja uskaltautua katsomaan maailmaa kokonaan uusin silmin, mutta ennen kaikkea asettua yhteistoiminnalliseen suhteeseen toisten kanssa.

Asiakastyön vuorovaikutuksesta on olen kirjoittanut pari kirjaa Vuorovaikutus. Dialoginen asiakastyö (Edita Oy 2007) ja Vuorovaikutus sosiaali- ja terveysalalla. Kohtaaminen sosiaali-ja terveysalalla (Gaudeamus 2018).  https://www.gaudeamus.fi/vuorovaikutus-asiakastyossa/

Moniammatillisen vuorovaikutuksen merkityksestä kirjoitin yhdessä muiden kirjoittajien kanssa kirjan Moniammatillinen yhteistyö.Vaikuttava kohtaaminen sosiaali-ja terveysalalla (Gaudeamus 2019). https://www.gaudeamus.fi/moniammatillinenyhteistyo/

Tällä hetkellä kiinnostukseni liittyy vahvasti monitieteiseen oppimiseen. Olemme kehitelleet innostavien kollegoiden kanssa erilaisia monitieteisen oppimisen muotoja, joissa voidaan oppia ammatillista yhteistyöimintaa ja yhteistä ongelmanratkaisua asiakastyössä. Vuonna 2018 saimme Itä-Suomen yliopiston vuoden opetustekopalkinnon ensimmäisestä monitieteisestä opintojaksota, jossa opettelimme moniammatillista vuorovaikutusosaamista. https://journal.fi/aikuiskasvatus/issue/view/2_2020

Seuraavana vuonna saimme toisesta monitieteisessä opettajaryhmässä toisen Vuoden opetustekopalkinnon, sillä olemme jo vuosia järjestäneet ns. suuryhmäsimulaatio-opetusta. https://www.uef.fi/fi/artikkeli/moniammatillista-vuorovaikutusopetusta-yhdessa-ammattilaisten-kanssa

Monitieteisessä oppimisessa on tärkeä tutkia myös toisten ammattialojen logiikkaa, minkä kautta myös oma ajattelukin avartuu. Sama pätee myös käytännön asiakastyössä. On selvää, että asiakas saa paremman palvelun, kun kokee että häntä auttavat ammattilaiset ovat tiiviisti keskenään yhteistyössä. Tässä yhteydessä voisi puhua myös moniammatillisesta tanssista, kuten kirjoitimme tuoreessa blogissamme Jukka Pyhäjoen ja Jaanet Salmisen kanssa. https://blogi.thl.fi/moniammatillinen-tanssi-syntyy-yhteisesta-rytmista-ja-luottamuksesta/

Nyt olen kirjoittamassa työyhteisötaidoista uutta kirjaa. Aiemmin kirjoitin Satu Roosin kanssa Työyhteisötaidot -kirjan 2015 ja Ihmisiksi työssä 2017- kirjan. Näiden yhdistelmästä olemme rakentamassa Gaudeamukselle uuden teoksen.